PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic activity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działalność dyplomatyczna
  1. diplomatic przymiotnik + activity rzeczownik
    Silna kolokacja

    In April 2009 she was finally transferred after years of silent diplomatic activity.