"diplomatic position" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna pozycja
  1. diplomatic przymiotnik + position rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After his legal career, Hearne filled a number of diplomatic positions.