"diplomatic difficulty" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna trudność
  1. diplomatic przymiotnik + difficulty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First a blackmailer, and then George in diplomatic difficulties.