PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diplomatic przymiotnik

diplomatic + rzeczownik
Kolokacji: 260
diplomatic relation • diplomatic mission • diplomatic effort • diplomatic tie • diplomatic corps • diplomatic immunity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. diplomatic tie = dyplomatyczny krawat diplomatic tie
10. diplomatic solution = dyplomatyczne rozwiązanie diplomatic solution
11. diplomatic post = placówka dyplomatyczna diplomatic post
13. diplomatic career = kariera w dyplomacji diplomatic career
14. diplomatic channel = kanał dyplomatyczny diplomatic channel
15. diplomatic skill = dyplomatyczna biegłość diplomatic skill
16. diplomatic activity = działalność dyplomatyczna diplomatic activity
17. diplomatic initiative = inicjatywa dyplomatyczna diplomatic initiative
18. diplomatic contact = kontakty dyplomatyczne diplomatic contact
19. diplomatic representative = pełnomocnik dyplomatyczny diplomatic representative
21. diplomatic incident = incydent dyplomatyczny diplomatic incident
24. diplomatic crisis = dyplomatyczny kryzys diplomatic crisis
25. diplomatic support = taktowne wsparcie diplomatic support
26. diplomatic mean = dyplomatyczny oznaczać diplomatic mean
27. diplomatic relationship = dyplomatyczne stosunki diplomatic relationship
28. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
29. diplomatic status = dyplomatyczny status diplomatic status
30. diplomatic quarter = dyplomatyczna ćwierć diplomatic quarter
31. diplomatic representation = przedstawicielstwo dyplomatyczne diplomatic representation
32. diplomatic community = dyplomatyczna społeczność diplomatic community
34. diplomatic note = nota dyplomatyczna diplomatic note
35. diplomatic circle = koło dyplomatyczne diplomatic circle
36. diplomatic difficulty = dyplomatyczna trudność diplomatic difficulty
37. diplomatic official = taktowny urzędnik diplomatic official
38. diplomatic position = taktowna pozycja diplomatic position
39. diplomatic correspondent = korespondent dyplomatyczny diplomatic correspondent
  • On the line to me now, is our diplomatic correspondent, David Spannier.
  • He returned to Washington in 1984, becoming the Journal's chief diplomatic correspondent.
  • In 1990, he moved to television and worked briefly as political, diplomatic and education correspondent.
  • From 1985 to 1986, he was diplomatic correspondent based in London.
  • And from 1947 to 1949, he was a roving diplomatic correspondent, based in New York.
  • He also worked in apartheid South Africa, was a diplomatic correspondent and a foreign leader writer.
  • He later reported from many parts of the world and was diplomatic correspondent for four years.
  • This would be the diplomatic correspondent about to go away for a weekend's shooting.
  • In 1971, he was transferred to Washington as diplomatic correspondent.
  • He returned to Time as a diplomatic correspondent in 1946 and was Washington bureau chief from 1948 to 1957.
40. diplomatic exchange = taktowna wymiana diplomatic exchange

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.