"diplomatic solution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczne rozwiązanie
  1. diplomatic przymiotnik + solution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not see any diplomatic solution for the Federation.