"diplomatic skill" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic skill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna biegłość
  1. diplomatic przymiotnik + skill rzeczownik
    Silna kolokacja

    The school provides college students from around the world with diplomatic skills and an understanding of international affairs.