"diplomatic exchange" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna wymiana
  1. diplomatic przymiotnik + exchange rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mutual recognition occurred in 1947, upon Indian independence, while diplomatic exchange opened later.