Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Diplomatic Corps" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Diplomatic Corps" po angielsku

rzeczownik
  1. korpus dyplomatyczny [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"Diplomatic Corps" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic Corps kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic corps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Korpus dyplomatyczny
  1. diplomatic przymiotnik + corps rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A lot had happened to him and the rest of the diplomatic corps over the last few years.