"British Corps" — Słownik kolokacji angielskich

British Corps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjskie Korporacje
  1. British przymiotnik + corps rzeczownik
    Silna kolokacja

    The 5th Medium found action in the Adriatic front held by the 5 British Corps.

    Podobne kolokacje: