PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne negocjacje
  1. diplomatic przymiotnik + negotiation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For its realization, serious diplomatic negotiations took place among European states in the years 1462-1464.