PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic isolation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna izolacja
  1. diplomatic przymiotnik + isolation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now, the debate is over how much damage has been done, and why efforts to end 55 years of diplomatic isolation have again gone wrong.