"relative isolation" — Słownik kolokacji angielskich

relative isolation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): względna izolacja
  1. relative przymiotnik + isolation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The history of Japan is somewhat unique in its relative isolation.

powered by  eTutor logo