"international isolation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowa izolacja
  1. international przymiotnik + isolation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Any of those actions would cause international isolation and, perhaps, war.

powered by  eTutor logo