"diplomatic correspondent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korespondent dyplomatyczny
  1. diplomatic przymiotnik + correspondent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On the line to me now, is our diplomatic correspondent, David Spannier.