ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
  • I want them looking to me for authority, not him.
  • Yes, there will be a greater need for international authority.
  • "He didn't care much for authority and especially when it concerned the Government."
  • But the view is likely to lead to conflict for the authority.
  • "This is a last chance for the authorities to do something."
  • But there was a dark side as well- no respect for authority.
  • In this case it was a matter for local authorities.
  • The case was a long, difficult one for authorities to bring to trial.
  • Nor has he asked for the authority to begin such planning.
  • They did not act since the case was one for the Russian authorities alone.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.