PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
(5) undermine, weaken, obey
Kolokacji: 3
(7) exceed, lose, regain, pass
Kolokacji: 4
1. extend one's authority = poszerzać czyjś władza extend one's authority
2. get authority = mieć władza get authority
4. carry authority = wiązać się z większą władzą carry authority
6. lend authority = pożycz władzę lend authority
7. bring authority = zabierz władzę bring authority
8. bring over authorities = przynieś ponad władzami bring over authorities
11. convey authority = przekaż władzę convey authority
12. come with authority = przyjdź z władzą come with authority
16. emphasize one's authority = podkreślać czyjś władza emphasize one's authority
(18) abuse, accuse, charge, attack
Kolokacji: 4
(19) impose, enforce
Kolokacji: 2
(20) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(22) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.