"derive one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czerpać czyjś władza
  1. derive czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From God laws derive their authority, including those which royalty has over the clergy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo