BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"derive pleasure" — Słownik kolokacji angielskich

derive pleasure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czerp przyjemność
  1. derive czasownik + pleasure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For, when all was said, he had derived very little pleasure from it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo