PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"derive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

derive czasownik

derive + rzeczownik
Kolokacji: 35
derive benefit • derive pleasure • derive profits • derive one's name • derive one's power • ...
czasownik + derive
Kolokacji: 6
thought to derive • used to derive • seem to derive • say to derive • derived from meaning • ...
derive + przyimek
Kolokacji: 19
derived from • derive by • derived for • derived in • derived with • ...
derive + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
derived directly • originally derived • largely derived • mainly derived • derived primarily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.