"German authority" — Słownik kolokacji angielskich

German authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza niemiecka
  1. German przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several new teams were created, and German authorities did not seem to be interested in these activities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo