BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Palestinian Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Autonomia Palestyńska
  1. Palestinian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The government today cut off all contact with the Palestinian governing authority.

powered by  eTutor logo