BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"federal authority" — Słownik kolokacji angielskich

federal authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): federalna władza
  1. federal przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These men would have no love for their own federal authorities.

powered by  eTutor logo