"restore authority" — Słownik kolokacji angielskich

restore authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: restore one's authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywróć na tron władzę
  1. restore czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In October 1321 the king took up arms to restore his personal authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo