TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(3) issue, own, send, publish
Kolokacji: 4
(6) plan, hope, intend, focus
Kolokacji: 4
(16) seize, confiscate, raid
Kolokacji: 3
(24) ban, prohibit, outlaw
Kolokacji: 3
(28) offer, propose, request
Kolokacji: 3
(30) impose, levy
Kolokacji: 2
(32) suspect, rely, depend
Kolokacji: 3
(33) estimate, punish
Kolokacji: 2
(36) question, interview
Kolokacji: 2
(38) remove, cancel, disband
Kolokacji: 3
(40) face, undertake, revoke
Kolokacji: 3
(41) raise, force, dismantle, erect
Kolokacji: 4
(46) hire, sign, pledge, vow
Kolokacji: 4
(48) follow, cooperate, comply
Kolokacji: 3
1. authority shows = władza pokazuje authority shows
3. authority emphasizes = władza podkreśla authority emphasizes
4. authority stresses = władza podkreśla authority stresses
(50) exist, obtain, prevail
Kolokacji: 3
(51) disclose, uncover, reveal
Kolokacji: 3
(52) succeed, supersede, replace
Kolokacji: 3
(53) award, allocate
Kolokacji: 2
(54) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(55) wane, diminish
Kolokacji: 2
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.