"outside authority" — Słownik kolokacji angielskich

outside authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poza władzą
  1. outside przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't even intend to go to outside authorities anymore.