BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. submit to one's authority = przedstawiać czyjś władza submit to one's authority
4. allow authorities = pozwól władzom allow authorities
  • The new operators would sell power to the authority, which would operate the Lilco transmission and distribution systems.
  • In 1955, the Sea Marge was sold to the local authority and was opened as a care home.
  • In 1890, the 14th Earl of Dalhousie, who owned the land, sold the links to the local authority.
  • She was sold to the civil authority at Basra in 1926 for use as a pilot vessel.
  • The land was later sold to the local authority.
  • Lilco's power plants would be sold to separate companies, which would sell power to the authority.
  • This year, however, the state is selling the same building to the authority for another $30 million.
  • It had been sold to the local authority by 1965.
  • The lot, owned at that time by Renfe was sold for 79 million euros to the regional authority.
  • In 1975, the mill was sold to the local authority, Gemeente Hoogeveen.
9. surrender authority = władza kapitulacji surrender authority
(5) undermine, weaken, obey
Kolokacji: 3
(7) exceed, lose, regain, pass
Kolokacji: 4
(18) abuse, accuse, charge, attack
Kolokacji: 4
(19) impose, enforce
Kolokacji: 2
(20) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(22) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.