"under an authority" — Słownik kolokacji angielskich

under an authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: under the authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pod władzą
  1. under przyimek + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had already cut about $30 million under his authority.

    Podobne kolokacje: