BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"under the authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pod władzą
  1. under przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He had already cut about $30 million under his authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo