BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"against authority" — Słownik kolokacji angielskich

against authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko władzy
  1. against przyimek + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That seems clearly like a man who is making a statement against authority.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo