"authority apprehends" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza aresztuje
  1. authority rzeczownik + apprehend czasownik
    Luźna kolokacja

    Mauritanian authorities apprehended the passengers of the abandoned vehicle before they were able to escape into Senegal.

    Podobne kolokacje: