"authority investigates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza bada
  1. authority rzeczownik + investigate czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The authorities in California are still investigating what went wrong.

powered by  eTutor logo