"authority arrests" — Słownik kolokacji angielskich

authority arrests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aresztowania władzy
  1. authority rzeczownik + arrest czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 1982 he had been arrested several times by national authorities.