BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"authority arrests" — Słownik kolokacji angielskich

authority arrests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aresztowania władzy
  1. authority rzeczownik + arrest czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 1982 he had been arrested several times by national authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo