"authority announces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza ogłasza
  1. authority rzeczownik + announce czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    California and federal authorities announced a $200,000 reward for information on these cases.

powered by  eTutor logo