"authority of Chester" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza Chester
  1. Chester rzeczownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The village is situated near to the town of Neston, in the unitary authority of Cheshire West and Chester.

    Podobne kolokacje: