"Moscow authority" — Słownik kolokacji angielskich

Moscow authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Moskwa władza
  1. Moscow rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why is there no word from Moscow authorities?

    Podobne kolokacje: