BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"Moscow authority" — Słownik kolokacji angielskich

Moscow authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Moskwa władza
  1. Moscow rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why is there no word from Moscow authorities?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo