"under one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: under the authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś władza
  1. under przyimek + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had already cut about $30 million under his authority.

    Podobne kolokacje: