"present to the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny do władz
  1. present czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then why haven't you presented it to the authorities?

    Podobne kolokacje:

podobne do "present to the authorities" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "present to the authorities" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne