KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
  • What should the relationship between the local authorities and the central body?
  • First, it may be hard to move between local authorities.
  • One thing that did not track was the relationship between authority and age.
  • On the other hand we have very good experience of cooperation between authorities.
  • Agreements between industry and the authorities could also have a role to play here.
  • The differences between authorities are particularly marked in the case of special education.
  • The Act also provided for cooperation in fire control between federal and state authorities.
  • There can be no reconciliation between authority and individual will.
  • The world is also marked by a division between power and authority.
  • "There is a complete stone wall between the people and the authorities," she said.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.