"with one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś władza
  1. with przyimek + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    The president of Congress was, by design, a position with little authority.

    Podobne kolokacje: