BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"about authority" — Słownik kolokacji angielskich

about authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o władzy
  1. about przyimek + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    And if he doesn't, what does that say about his authority?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo