"Kremlin authority" — Słownik kolokacji angielskich

Kremlin authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kreml władza
  1. Kremlin rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Yeltsin has been in various struggles with Kremlin authorities lately.

    Podobne kolokacje: