"authority awaits" — Słownik kolokacji angielskich

authority awaits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza oczekuje
  1. authority rzeczownik + await czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tonight, the authorities were awaiting a search warrant and the arrival of hazardous material experts before re-entering the house with medical examiners for a more extensive search.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo