"neighbouring authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sąsiednia władza
  1. neighbouring przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Middlesbrough had been joined with five neighbouring local authorities to form the county borough of Teesside.