BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"including authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym władze
  1. including przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Other leaders outside of the government have banned books, including religious authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo