"provide authority" — Słownik kolokacji angielskich

provide authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz władzy
  1. provide czasownik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    The object of his books is to provide authority with a rational basis.