"London Authority" — Słownik kolokacji angielskich

London Authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza londyńska
  1. London rzeczownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1979, London local authorities started more than 9,000 new homes in the capital.

    Podobne kolokacje: