BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"surrender to the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kapitulacja przed władzami
  1. surrender czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let's hope they've decided to surrender the ship to the authorities of the Program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo