"with port authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kapitanatem portu
  1. with przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The president of Congress was, by design, a position with little authority.

    Podobne kolokacje:

podobne do "with port authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "with port authority" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik