MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
2. submit to one's authority = przedstawiać czyjś władza submit to one's authority
4. allow authorities = pozwól władzom allow authorities
  • Let's hope they've decided to surrender the ship to the authorities of the Program.
  • The only way to get off this planet was to surrender to the authorities.
  • In February 1983, she agreed to surrender to the authorities.
  • He ended up surrendering 3,800 men to the local authorities.
  • Several weeks later, she surrendered to the authorities in Minneapolis.
  • After more than four hours of negotiation he surrendered to the local authorities.
  • He returned to Belgium after the war and surrendered to the authorities.
  • The last groups emerged from the forest and surrendered to the authorities in 1957.
  • About 150 more were said to have surrendered to the Iranian authorities at the border.
  • To avoid surrendering to authorities, she and her family disappeared.
9. surrender authority = władza kapitulacji surrender authority
(5) undermine, weaken, obey
Kolokacji: 3
(7) exceed, lose, regain, pass
Kolokacji: 4
(18) abuse, accuse, charge, attack
Kolokacji: 4
(19) impose, enforce
Kolokacji: 2
(20) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(22) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.