"Authority arrests" — Słownik kolokacji angielskich

Authority arrests kolokacja
Popularniejsza odmiana: authority arrests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Aresztowania władzy
  1. authority rzeczownik + arrest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since 1982 he had been arrested several times by national authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo